Sumiko

Sumiko Quá liều

paroxetine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Độ an toàn rộng trong điều trị của Paroxetine đã được chứng minh. Thử nghiệm gây quá liều đã ghi nhận ở các bệnh nhân dùng đơn trị 1500 mg paroxetine hoặc có kết hợp với các thuốc khác bao gồm cả alcohol.
Triệu chứng: Buồn nôn, nôn ói, run cơ, giãn đồng tử, khô miệng, tính dễ kích thích, đổ mồ hôi, buồn ngủ, nhưng không có hôn mê hay co giật.
Điều trị: Không có thuốc giải đặc hiệu. Việc điều trị bao gồm các liệu pháp toàn thân để kiểm soát tình trạng quá liều. Chỉ định sớm than hoạt hấp thụ có thể giúp làm chậm sự hấp thu của paroxetine.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in