Tadimax

Tadimax

Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi viên: lá Trinh nữ hoàng cung 2000 mg, Tri mẫu 666 mg, Hoàng bá 666 mg, Ích mẫu 666 mg, Trạch tả 830 mg, Xích thược 500 mg, Đào nhân 83 mg, Nhục quế 8.3 mg.
Phân loại MIMS
Thuốc trị các rối loạn ở bàng quang & tuyến tiền liệt
Phân loại ATC
G04CX - Other drugs used in benign prostatic hypertrophy ; Used in the treatment of benign prostatic hypertrophy.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in