Tanganil

Tanganil Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

Gigamed
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Người lớn
Đường uống
1,5-2 g/ngày: 3-4 viên một ngày, chia làm 2 lần sáng và tối.
Thời gian điều trị thay đổi tùy theo diễn biến lâm sàng (từ 10 ngày đến 5 hoặc 6 tuần). Vào giai đoạn đầu của điều trị, hoặc khi không có cải thiện, có thể tăng liều một cách an toàn lên 3-4 g (6-8 viên) một ngày.
Đường tiêm
2 ống/ngày (nếu cần, có thể tới 4 ống) tiêm tĩnh mạch trực tiếp.
Thời gian điều trị thay đổi tùy theo diễn biến lâm sàng.
TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, PHẢI TUYỆT ĐỐI THEO ĐÚNG TOA BÁC SĨ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in