Tardyferon B9

Tardyferon B<sub>9</sub> Thành phần

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên: Sulfat sắt II sesquihydrate 160,2 mg tương ứng: sắt nguyên tố 50 mg, Acid folic khan 350 mcg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in