Tardyferon B9

Tardyferon B<sub>9</sub> Chống chỉ định

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
- Cơ thể thừa sắt.
- Dị ứng với thành phần của thuốc.
- Tắc ruột.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in