Tardyferon B9

Tardyferon B<sub>9</sub> Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Uống 1 viên/ngày tương ứng 50 mg sắt nguyên tố, trước hay giữa bữa ăn tùy thuộc vào khả năng đáp ứng của hệ tiêu hóa.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in