Tardyferon B9

Tardyferon B<sub>9</sub> Tương tác

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
- Ion sắt ức chế việc hấp thu cycline qua đường uống nên cần tránh dùng đồng thời thuốc nhóm cycline.
- Tăng nguy cơ độc tính D-penicillamine khi ngưng dùng thuốc có sắt II.
- Hấp thu sắt có thể giảm khi dùng đồng thời thuốc băng se niêm mạc dạ dày.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in