Tardyferon B9

Tardyferon B<sub>9</sub> Tác dụng không mong muốn

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
- Có thể gây rối loạn tiêu hóa.
- Phân thường có màu đen hoặc xám đen.
- Dị ứng trên da: hiếm gặp.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in