Tazopelin

Tazopelin

piperacillin + tazobactam

Nhà sản xuất:

Bidiphar
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi lọ: Piperacilin 4 g, tazobactam 0.5 g.
Cách dùng
Tiêm tĩnh mạch chậm trong 5 phút. Truyền tĩnh mạch trong 20-30 phút. Không trộn lẫn với thuốc khác.
Phân loại MIMS
Penicillin
Phân loại ATC
J01CR05 - piperacillin and beta-lactamase inhibitor ; Belongs to the class of penicillin combinations, including beta-lactamase inhibitors. Used in the systemic treatment of infections.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Tazopelin 4.5g Bột pha tiêm
Trình bày/Đóng gói
1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in