Tecentriq

Tecentriq Thận trọng lúc dùng

atezolizumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
CÁC HƯỚNG DẪN ĐẶC BIỆT TRONG SỬ DỤNG, THAO TÁC VÀ THẢI BỎ THUỐC
Không được tiêm tĩnh mạch nhanh.
Không được lắc.
Không được pha trộn với các thuốc khác.
Chuẩn bị
Kiểm tra bằng mắt thường các tiểu phân và sự đổi màu của bao bì và dung dịch pha tiêm truyền trước khi sử dụng. Dung dịch Tecentriq không màu hoặc màu vàng nhạt.
Hủy bỏ lọ thuốc nếu dung dịch đục, đổi màu hoặc quan sát thấy các tiểu phân.
Hướng dẫn pha loãng
Tecentriq cần được pha chế bởi một cán bộ y tế, sử dụng kĩ thuật vô trùng.
Chuẩn bị dung dịch để truyền như sau:
- Lấy 20 mL dung dịch đậm đặc Tecentriq từ lọ thuốc
- Pha loãng với 250 mL túi polyvinyl clorua (PVC), polyethylene (PE), hoặc polyolefin (PO) có chứa dung dịch natri clorid 0,9% pha tiêm.
- Chỉ được pha loãng thuốc với dung dịch tiêm truyền natri clorid 0,9%.
Hủy bỏ phần không sử dụng
Bảo quản dung dịch sau khi pha loãng
Tecentriq không chứa chất bảo quản, do đó, mỗi lọ chỉ được sử dụng một lần.
Dùng ngay sau khi chuẩn bị. Nếu dung dịch TECENTRIQ sau khi pha loãng không được sử dụng ngay, có thể bảo quản như sau:
- Bảo quản ở nhiệt độ phòng không quá 6 giờ kể từ lúc pha. Thời gian này bao gồm bảo quản ở nhiệt độ phòng dung dịch truyền trong túi truyền và thời gian cho việc tiêm truyền.
- Hoặc bảo quản ở nhiệt độ 2°C-8°C (36°F-46°F) trong thời gian không quá 24 giờ. Không để đông lạnh.
Tính không tương thích
Không ghi nhận tính không tương thích giữa Tecentriq và các túi truyền dịch có bề mặt tiếp xúc bằng polyvinyl chlorid (PVC), polyethylen (PE) hoặc polyolefin. Ngoài ra, không phát hiện tính không tương thích với các màng lọc nội dòng (in-line filter) chứa polyethersulfon hoặc polysulfon và bộ truyền dịch cũng như các dụng cụ phụ trợ truyền dịch khác có chứa PVC, PE, polybutadien hoặc polyetherurethan.
Thải bỏ thuốc
Cần hạn chế thải thuốc ra môi trường. Không nên thải thuốc thông qua hệ thống nước thải và phải tránh thải thuốc thông qua hệ thống rác thải sinh hoạt. Sử dụng “hệ thống xử lý rác thải” chuyên dụng nếu hệ thống này sẵn có tại địa phương.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in