Tecentriq

Tecentriq Chỉ định/Công dụng

atezolizumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Ung thư biểu mô tiết niệu di căn
TECENTRIQ được chỉ định để điều trị cho các bệnh nhân ung thư biểu mô tiết niệu (UC) di căn hoặc tiến xa tại chỗ:
• sau khi đã dùng phác đồ hóa trị trước đó, hoặc
• người không phù hợp để sử dụng phác đồ cisplatin và khối u có biểu hiện PD-L1 ≥ 5%, hoặc
• người không phù hợp với bất kì phác đồ hóa trị có chứa platinum nào, bất kể mức độ biểu hiện PD-L1 ở khối u.
Ung thư phổi không tế bào nhỏ
Tecentriq, phối hợp với bevacizumab, paclitaxel và carboplatin, được chỉ định trong điều trị bước 1 cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) không vảy di căn. Bệnh nhân có đột biến EGFR hoặc ALK dương tính phải được điều trị bằng liệu pháp trúng đích trước khi điều trị bằng Tecentriq nếu được chỉ định lâm sàng.
Tecentriq, kết hợp với nab-paclitaxel và carboplatin, được chỉ định trong điều trị bước 1 cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ không vảy di căn không có đột biến gen EGFR hoặc ALK.
Tecentriq được chỉ định để điều trị cho các bệnh nhân mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) di căn mà bệnh vẫn tiến triển trong hoặc sau khi dùng phác đồ hóa trị có chứa platinum.
Ung thư phổi tế bào nhỏ
Tecentriq, kết hợp với carboplatin và etoposide, được chỉ định trong điều trị bước 1 cho bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn (ES-SCLC).
Ung thư vú bộ ba âm tính
Tecentriq, kết hợp với nab-paclitaxel, được chỉ định cho điều trị bệnh nhân ung thư vú bộ ba âm tính di căn hoặc tiến xa tại chỗ không thể phẫu thuật có biểu hiện PD-L1 ≥1% và chưa được hóa trị liệu trước đó đối với giai đoạn di căn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in