Terbinafine STELLA

Terbinafine STELLA Dược lực học

terbinafine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Terbinafine là một allylamin có hoạt tính kháng nấm phổ rộng. Ở nồng độ thấp terbinafine diệt nấm da, nấm mốc và một vài nấm lưỡng hình. Hoạt tính diệt nấm men hoặc kháng nấm tùy theo loài.
Terbinafine cản trở chuyên biệt sinh tổng hợp sterol của nấm ở giai đoạn đầu. Điều này dẫn đến thiếu hụt ergosterol và tích lũy squalen trong tế bào, kết quả là gây chết tế bào nấm. Terbinafine tác động bằng cách ức chế squalen epoxidase trong màng tế bào nấm.
Enzym squalen epoxidase không liên quan với hệ cytochrom P450. Terbinafine không ảnh hưởng đến sự chuyển hóa của các hormon cũng như các thuốc khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in