Terbinafine STELLA

Terbinafine STELLA Dược động học

terbinafine

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Dưới 5% liều dùng được hấp thu sau khi thoa ngoài da ở người, do đó tác dụng toàn thân là rất ít.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in