Terbinafine STELLA

Terbinafine STELLA Tác dụng không mong muốn

terbinafine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
- Thường gặp: Bong da, ngứa.
- Ít gặp: Tổn thương da, vảy nến, rối loạn da, rối loạn sắc tố da, nổi ban đỏ, nóng rát da, nhức, đau tại nơi thoa, kích ứng.
- Hiếm  gặp: Kích ứng mắt, khô da, viêm da tiếp xúc, chàm.
- Chưa rõ: Quá mẫn, nổi mẩn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in