Terbinafine STELLA

Terbinafine STELLA Thận trọng

terbinafine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng
- Kem chỉ được dùng ngoài da. Không nên để kem tiếp xúc với mắt cũng như dùng trong âm đạo hoặc uống. Ngoài ra, nên tránh tiếp xúc với mũi, miệng và các màng nhầy khác. Nên khuyên bệnh nhân tránh mặc quần áo chật hoặc băng bít kín nếu không được chỉ định khác của bác sĩ.
- Giống như các thuốc kháng nấm dùng ngoài khác, terbinafine dùng ngoài không được chỉ định điều trị nhiễm trùng liên  quan  tới  móng.
- Tính an toàn và hiệu quả của terbinafine ở trẻ em dưới 12 tuổi chưa được xác định.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in