Terbinafine STELLA

Terbinafine STELLA Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

terbinafine

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
* Phụ nữ có thai: Chưa có kinh nghiệm lâm sàng với terbinafine ở phụ nữ có thai, do đó, không nên dùng terbinafine trong thời kỳ mang thai, trừ khi lợi ích mang lại cao hơn nguy cơ tiềm ẩn.
* Phụ nữ cho con bú: Terbinafine được bài tiết vào sữa mẹ và do đó người mẹ không nên thoa terbinafine trong lúc cho con bú. Không được cho trẻ sơ sinh tiếp xúc với bất kỳ vùng da được điều trị nào, kể cả vú mẹ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in