Thymomodulin


Thông tin thuốc gốc
Tác dụng
Description: Thymomodulin, a partially purified extract from calf thymus, induce lymphocyte differentiation which plays a central role in cell-mediated immunity and the regulation of immune responses. It is used as immunomodulators in auto-immune and immunodeficiency disorders and as adjuncts in the treatment of malignant disease.
Phân loại MIMS
Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Thymomodulin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
XEM THÊM
LESS
 • Andios
 • Antibox
 • Bentarcin
 • Boguard
 • Braforce
 • Chuocomin Caps
 • Dafendol
 • Donagel
 • Eltodine
 • Etex Benkis
 • Glufizin
 • Green Pam
 • Hawontymulin
 • Hepedon
 • Huocan
 • I-cillin
 • Immosline
 • Immukid New
 • Immurong
 • Immutes
 • Imonal
 • Moldulaxe
 • Muratic
 • Newmolin
 • Nilidon
 • Nutmorin
 • Ozimolin
 • Ryucostin capsule
 • Sabox
 • Samik Tiemdi
 • Seotamex
 • Timocon
 • T-Moduvax
 • T-Mulis
 • Thymodin
 • Thymonic
 • Thymox Cap
 • Ultifort
 • Vectimun
 • Yooyoung Modulin
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in