Tocopheryl nicotinate


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hyperlipidaemias
Adult: 100-200 mg tid, adjust dose based on patient's age and symptoms.

Oral
Symptoms associated with hypertension, Symptoms associated with cerebral arteriosclerosis and sequelae of cerebral apoplexy, Peripheral circulatory disturbance resulting from arteriosclerosis obliterans
Adult: 100-200 mg tid, adjust dose based on patient's age and symptoms.
Tác dụng không mong muốn
Nausea, diarrhoea, constipation, stomach ache/discomfort, anorexia, rash, flushing, oedema, and liver dysfunction (elevated AST, ALT).
Tương tác với thức ăn
Higher absorption when administered after a meal.
Tác dụng
Description: Tocopheryl nicotinate is the esterified compound of tocopherol and nicotinic acid which has more potent pharmacological activity than a dose of both drugs given concurrently. Tocopheryl nicotinate is a lipid regulating drug which can reduce total serum cholesterol and triglycerides, and increase HDL cholesterol. It has also been shown to enhance microcirculation, inhibit platelet aggregation, prevent capillary fragility, and restore arterial oxygen partial pressure.
Pharmacokinetics:
Absorption: Following a single oral admin of 600 mg dose, Tmax of Tocopheryl nicotinate (unchanged form): About 6 hr; tocopherol (hydrolysed form): About 10 hr.
Excretion: Elimination half-life of Tocopheryl nicotinate: About 4.3 hr; tocopherol (hydrolysed form): About 38.5 hr.
Bảo quản
Store at room temperature. Protect from heat and moisture.
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu / Thuốc giãn mạch ngoại biên & thuốc hoạt hóa não
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Tocopheryl nicotinate từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in