Trajenta Duo

Trajenta Duo Mô tả

linagliptin + metformin

Nhà sản xuất:

Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Trajenta Duo 2,5mg/500mg: Viên nén bao phim hai mặt lồi, hình bầu dục, màu vàng nhạt, một mặt dập chìm biểu tượng công ty Boehringer Ingelheim, mặt còn lại dập chìm chữ "D2/500".
Trajenta Duo 2,5mg/850mg: Viên nén bao phim hai mặt lồi, hình bầu dục, màu cam nhạt, một mặt dập chìm biểu tượng công ty Boehringer Ingelheim, mặt còn lại dập chìm chữ "D2/850".
Trajenta Duo 2,5mg/1000mg: Viên nén bao phim hai mặt lồi, hình bầu dục, màu hồng nhạt, một mặt dập chìm biểu tượng công ty Boehringer Ingelheim, mặt còn lại dập chìm chữ "D2/1000".
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in