Tranilast


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Ophthalmic
Allergic conjunctivitis
Adult: As 0.5% drops: Instill 4 times daily.

Oral
Allergic rhinitis, Asthma prophylaxis, Eczema, Hypertrophic scar, Keloid scar
Adult: 100 mg tid.
Child: 5 mg/kg/day in 3 divided doses.
Thận trọng
Not intended for treatment of acute asthma attacks. Renal and hepatic impairment.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances, headache, dizziness, drowsiness or insomnia, malaise, skin rashes and generalised pruritus; irritation and blepharitis. Rarely, liver function disturbance or jaundice, renal dysfunction, cystitis-like symptoms, anaemia, thrombocytopenia, leucopenia, palpitations, oedema, facial flushing, and stomatitis.
Chỉ số theo dõi
Haematological monitoring is advisable.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Tranilast has a stabilising action on mast cells and also inhibits collagen synthesis in fibroblasts.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Tranilast

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Tranilast, CID=5282230, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tranilast (accessed on Jan. 23, 2020)

Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính / Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Tài liệu tham khảo
Rogosnitzky M, Danks R, and Kardash E. Therapeutic Potential of Tranilast, an Anti-Allergy Drug, in Proliferative Disorders. Anticancer Res. 2012 Jul;32(7):2471-8. Accessed 16/09/2014. PMID: 22753703

Buckingham R (ed). Tranilast. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 16/09/2014.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Tranilast từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in