Transamin

Transamin Chống chỉ định

tranexamic acid

Nhà sản xuất:

Daiichi Sankyo

Nhà phân phối:

Thien Thao
/
Phu Tho
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Transamin được chống chỉ định với những bệnh nhân sau:
1. Bệnh nhân có huyết khối/đang sử dụng thrombin (xem Tương tác)
2. Bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm/nhạy cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in