Transamin

Transamin Chỉ định/Công dụng

tranexamic acid

Nhà sản xuất:

Daiichi Sankyo

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Xu hướng chảy máu do/liên quan tới tăng tiêu fibrin toàn thân trong những trường hợp sau:
Bệnh bạch cầu/bạch huyết
Thiếu máu bất sản/không tái tạo
Ban xuất huyết
Chảy máu bất thường trong hoặc sau phẫu thuật
Chảy máu bất thường do/liên quan tới tăng tiêu fibrin tại chỗ trong những trường hợp sau:
Chảy máu ở phổi
Chảy máu cam/ở mũi
Chảy máu âm đạo/bộ phận sinh dục
Chảy máu thận
Chảy máu bất thường trong hoặc sau phẫu thuật tuyến tiền liệt.
Rong kinh (dạng viên nén).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in