Tresiba FlexTouch

Tresiba FlexTouch Thận trọng lúc dùng

insulin degludec

Nhà sản xuất:

Novo Nordisk A/S

Nhà phân phối:

Gigamed
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Thuốc này chỉ sử dụng cho một người. Không được bơm insulin vào lại bút tiêm.
Không được sử dụng Tresiba nếu dung dịch không trong suốt và không màu.
Không được sử dụng Tresiba đã bị đông lạnh.
Một kim tiêm mới phải được sử dụng cho mỗi lần tiêm. Không được sử dụng lại kim tiêm. Bệnh nhân nên loại bỏ kim sau mỗi lần tiêm.
Trong trường hợp kim bị tắc, bệnh nhân phải tuân thủ hướng dẫn miêu tả trong hướng dẫn sử dụng.
Bất kỳ vật liệu thải phải được hủy bỏ theo đúng quy định của địa phương.
Tresiba trong bút tiêm bơm sẵn thuốc có 2 hàm lượng. ‘Tresiba 100 đơn vị/mL hoặc Tresiba 200 đơn vị/mL’ có dấu hiệu rõ ràng trên nhãn của bút tiêm và hộp carton.
Hộp carton và nhãn bút tiêm của Tresiba 100 đơn vị/mL có màu xanh lá nhạt.
Bút tiêm bơm sẵn thuốc (FlexTouch) được thiết kế để sử dụng với kim tiêm NovoFine / NovoTwist có độ dài 8 mm. Bút tiêm cung cấp 1-80 đơn vị, với các nấc mỗi nấc 1 đơn vị.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in