Tresiba FlexTouch

Tresiba FlexTouch Thành phần

insulin degludec

Nhà sản xuất:

Novo Nordisk A/S

Nhà phân phối:

Gigamed
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi mL: Insulin degludec 100 đơn vị (tương đương với insulin degludec 3,66 mg) được sản xuất bởi nấm men Saccharomyces cerevisiae bằng kỹ thuật DNA tái tổ hợp.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in