Tresiba FlexTouch

Tresiba FlexTouch Chỉ định/Công dụng

insulin degludec

Nhà sản xuất:

Novo Nordisk A/S

Nhà phân phối:

Gigamed
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Điều trị bệnh đái tháo đường ở người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em từ 1 tuổi trở lên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in