Triveram

Triveram Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Servier
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Liều dùng
Liều thường dùng là 1 viên, uống một lần trong ngày.
Dạng kết hợp liều cố định không thích hợp cho điều trị ban đầu.
Nếu cần phải thay đổi liều, nên thay đổi liều của từng thành phần.
Bệnh nhân suy giảm chức năng thận
Có thể dùng Triveram cho bệnh nhân có độ thanh thải creatinin ≥ 60mL/phút, thuốc không thích hợp cho bệnh nhân có độ thanh thải creatinin < 60mL/phút. Trên các bệnh nhân này, khuyến cáo điều chỉnh riêng liều với từng thành phần.
Bệnh nhân cao tuổi
Bệnh nhân cao tuổi có thể điều trị bằng Triveram tùy theo chức năng thận.
Bệnh nhân suy giảm chức năng gan
Nên thận trọng khi dùng Triveram cho bệnh nhân suy giảm chức năng gan. Chống chỉ định dùng Triveram cho bệnh nhân bị bệnh gan thể hoạt động.
Quần thể bệnh nhi
Độ an toàn và hiệu quả của Triveram trên trẻ em và trẻ vị thành niên chưa được thiết lập. Chưa có dữ liệu hiện có. Do đó, không khuyến cáo dùng thuốc cho trẻ em và trẻ vị thành niên.
Cách dùng
Dùng đường uống.
Nên dùng viên nén Triveram liều đơn, uống 1 lần/ngày vào buổi sáng trước bữa ăn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in