Triveram

Triveram Tương tác

Nhà sản xuất:

Servier
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cho thấy phong tỏa kép hệ renin-angiotensin-aldosteron bằng cách sử dụng kết hợp các thuốc ức chế enzyme chuyển, các thuốc chẹn thụ thể angiotensin II hoặc aliskiren liên quan đến tỷ lệ cao hơn các biến cố bất lợi như hạ huyết áp, tăng kali máu và giảm chức năng thận (bao gồm suy thận cấp) so với sử dụng các thuốc tác động đơn trên hệ renin-angiotensin-aldosteron.
Chưa có các nghiên cứu tương tác thuốc được thực hiện với Triveram và các thuốc khác, mặc dù các nghiên cứu đã được thực hiện với atorvastatin, perindopril và amlodipine riêng lẻ. Kết quả của các nghiên cứu này được cung cấp dưới đây.
Các thuốc gây tăng kali máu:
Một số thuốc hoặc nhóm thuốc điều trị có thể gây tăng kali máu: aliskiren, muối kali, các thuốc lợi tiểu giữ kali, các thuốc ức chế enzyme chuyển, các thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II, các thuốc chống viêm phi steroid, heparin, các thuốc ức chế miễn dịch như ciclosporin hoặc tacrolimus, trimethoprim. Kết hợp các thuốc này làm tăng nguy cơ tăng kali máu.
Chống chỉ định sử dụng đồng thời: xem bảng 2.

Image from Drug Label Content

Không khuyến cáo sử dụng đồng thời: xem bảng 3.

Image from Drug Label Content

Sử dụng đồng thời với sự chú ý đặc biệt: xem bảng 4.

Image from Drug Label Content

Cân nhắc khi sử dụng đồng thời: xem bảng 5.

Image from Drug Label Content

- xem Bảng 6 & 7.

Image from Drug Label Content


Image from Drug Label Content
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in