Triveram

Triveram Dược động học

Nhà sản xuất:

Servier
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Trong một nghiên cứu tương tác thuốc-thuốc trên người tình nguyện khỏe mạnh, sử dụng đồng thời atorvastatin 40 mg, perindopril arginin 10 mg và amlodipin 10 mg làm giảm 23% diện tích dưới đường cong của atorvastatin, điều này không có ý nghĩa trên lâm sàng. Nồng độ tối đa của perindopril tăng lên 19%, nhưng dược động học của perindoprilat, chất chuyển hóa có hoạt tính lại không bị ảnh hưởng. Tỷ lệ và mức độ hấp thu của amlodipin khi dùng đồng thời với atorvastatin và perindopril khác biệt không có ý nghĩa so với tỷ lệ và mức độ hấp thu của amlodipin khi dùng đơn độc.
Atorvastatin
Hấp thu
Atorvastatin được hấp thu nhanh sau khi uống; nồng độ tối đa trong huyết tương (Cmax) đạt được trong vòng 1 đến 2 giờ. Mức độ hấp thu tăng tỷ lệ với liều atorvastatin. Sau khi uống, viên nén bao phim atorvastatin có sinh khả dụng từ 95% đến 99% so với dạng dung dịch uống. Sinh khả dụng tuyệt đối của atorvastatin khoảng 12% và tác dụng ức chế HMG-CoA reductase có trong tuần hoàn khoảng 30%. Tỷ lệ này thấp do thuốc thanh thải qua niêm mạc tiêu hóa và/hoặc chuyển hóa bước một qua gan trước khi vào tuần hoàn.
Phân bố
Thể tích phân bố trung bình của atorvastatin khoảng 381 L. Atorvastatin gắn ≥ 98% với protein huyết tương.
Chuyển hóa sinh học
Atorvastatin được chuyển hóa bởi cytochrom P450 3A4 thành dẫn chất ortho- và parahydroxyl và nhiều sản phẩm oxy hóa beta. Ngoài các con đường khác, các sản phẩm này sau đó tiếp tục được chuyển hóa dưới dạng liên hợp glucuronid. In vitro, tác dụng ức chế HMG-CoA reductase của các chất chuyển hóa ortho- và parahydroxyl tương tự với atorvastatin. Khoảng 70% tác dụng ức chế HMG-CoA reductase trong tuần hoàn là do các chất chuyển hóa có hoạt tính.
Thải trừ
Atorvastatin được thải trừ chủ yếu qua mật sau khi được chuyển hóa ở gan và/hoặc ngoài gan. Tuy nhiên, atorvastatin hầu như không trải qua quá trình tái hấp thu gan ruột. Thời gian bán thải thải trừ trung bình trong huyết tương của atorvastatin trên người vào khoảng 14 giờ. Nửa đời của thời gian tác dụng ức chế HMG-CoA reductase vào khoảng 20 đến 30 giờ do sự phân bố của các chất chuyển hóa có hoạt tính.
Quần thể đặc biệt
Người cao tuổi: Nồng độ atorvastatin và các chất chuyển hóa có hoạt tính của thuốc trong huyết tương ở người cao tuổi khỏe mạnh cao hơn ở người trẻ trong khi tác dụng hạ lipid máu tương tự đã được ghi nhận ở quần thể bệnh nhân ít tuổi hơn.
Giới tính: Nồng độ atorvastatin và các chất chuyển hóa có hoạt tính của thuốc ở phụ nữ khác với ở nam giới (Nồng độ thuốc tối đa ở phụ nữ cao hơn khoảng 20% và diện tích dưới đường cong thấp hơn khoảng 10%). Sự khác biệt này không có ý nghĩa lâm sàng, dẫn đến không có sự khác biệt có ý nghĩa lâm sàng về tác dụng hạ lipid máu giữa phụ nữ và nam giới.
Suy giảm chức năng thận: Bệnh thận không ảnh hưởng đến nồng độ trong huyết tương hoặc tác dụng hạ lipid máu của atorvastatin và các chất chuyển hóa có hoạt tính của thuốc.
Suy gan: Nồng độ atorvastatin và các chất chuyển hóa có hoạt tính tăng lên đáng kể (khoảng 16 lần Cmax và 11 lần AUC) ở bệnh nhân bị bệnh gan mạn tính do rượu (Child-Pugh B).
SLOC1B1 đa hình: Các chất ức chế HMG-CoA reductase bao gồm cả atorvastatin được hấp thu tại gan với sự tham gia của chất vận chuyển OATP1B1. Ở bệnh nhân có SLCO1B1 đa hình, tăng nguy cơ phơi nhiễm với atorvastatin có thể dẫn đến tăng nguy cơ tiêu cơ vân (xem mục 4.4). Đa hình gen mã hóa OATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC) làm tăng diện tích dưới đường cong của atorvastatin 2,4 lần so với bệnh nhân không có genotyp này biến đổi (c.521TT). Suy giảm di truyền về khả năng hấp thu atorvastatin tại gan có thể xảy ra ở các bệnh nhân này. Kết quả của sự suy giảm này hiện chưa được biết rõ.
Perindopril
Hấp thu
Sau khi uống, perindopril được hấp thu nhanh và nồng độ đỉnh đạt được trong vòng 1 giờ. Thời gian bán thải của perindopril trong huyết tương là 1 giờ.
Chuyển hóa sinh học
Perindopril là một tiền thuốc. 27% liều dùng perindopril vào máu dưới dạng chất chuyển hóa có hoạt tính perindoprilat. Cùng với perindoprilat có hoạt tính, perindopril còn tạo thành 5 chất chuyển hóa không có hoạt tính. Nồng độ đỉnh trong huyết tương của perindoprilat đạt được trong vòng 3 đến 4 giờ.
Do sinh khả dụng, thức ăn khi ăn làm quá trình chuyển hóa thành perindoprilat, nên uống perindopril một lần trong ngày vào buổi sáng trước bữa ăn.
Tuyến tính
Đã chứng minh được có mối tương quan tuyến tính giữa liều perindopril với nồng độ thuốc trong huyết tương.
Phân bố
Thể tích phân bố của perindoprilat không gắn với protein huyết tương khoảng 0,2 L/kg. Perindoprilat gắn với protein huyết tương khoảng 20%, chủ yếu với men chuyển angiotensin, nhưng phụ thuộc vào nồng độ thuốc.
Thải trừ
Perindoprilat được thải trừ qua nước tiểu và thời gian bán thải pha cuối của phần không gắn với protein huyết tương là khoảng 17 giờ, dẫn đến đạt được trạng thái ổn định trong vòng 4 ngày.
Quần thể đặc biệt
Người cao tuổi: Tốc độ thải trừ của perindoprilat giảm ở người cao tuổi, và cũng giảm ở bệnh nhân suy gan và thận.
Bệnh nhân có suy giảm chức năng thận: Cần hiệu chỉnh liều cho bệnh nhân phụ thuộc vào mức độ suy giảm chức năng thận (thanh thải creatinin). Thanh thải của perindoprilat qua lọc máu là 70 mL/phút.
Trên bệnh nhân suy gan: Động học của perindopril bị thay đổi ở bệnh nhân suy gan: thanh thải gan của phân tử mẹ bị giảm một nửa. Tuy nhiên, lượng perindoprilat hình thành không bị giảm và do đó không cần hiệu chỉnh liều (xem mục 4.2 và 4.4).
Amlodipin
Hấp thu
Sau khi uống ở liều điều trị, amlodipin được hấp thu tốt với nồng độ đỉnh trong máu đạt được trong 6-12 giờ sau khi uống. Sinh khả dụng tuyệt đối được ước tính nằm trong khoảng 64 đến 80%. Sinh khả dụng của amlodipin không bị ảnh hưởng bởi thức ăn.
Phân bố
Thể tích phân bố của thuốc khoảng 21 L/kg. Các nghiên cứu in vitro cho thấy khoảng 97,5% amlodipin lưu hành trong tuần hoàn gắn với protein huyết tương.
Chuyển hóa sinh học và thải trừ
Thời gian bán thải thải trừ pha cuối trong huyết tương khoảng 35-50 giờ, phù hợp với liều dùng 1 lần/ngày. Amlodipin bị chuyển hóa mạnh ở gan thành chất chuyển hóa không có hoạt tính với 10% thuốc mẹ và 60% các chất chuyển hóa được thải trừ qua nước tiểu.
Quần thể đặc biệt
Bệnh nhân suy giảm chức năng gan: Các dữ liệu lâm sàng còn rất hạn chế về sử dụng amlodipin cho bệnh nhân suy gan. Bệnh nhân suy gan có thanh thải amlodipin giảm dẫn đến kéo dài thời gian bán thải và diện tích dưới đường cong của thuốc tăng khoảng 40-60%.
Người cao tuổi: Thời gian đạt nồng độ đỉnh của amlodipin ở người cao tuổi tương tự như ở người trẻ. Thanh thải amlodipin có xu hướng giảm dẫn đến làm tăng diện tích dưới đường cong và thời gian bán thải ở người cao tuổi. Tăng diện tích dưới đường cong và thời gian bán thải ở bệnh nhận suy tim sung huyết đã được dự kiến cho nhóm tuổi bệnh nhân nghiên cứu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in