Trolamine salicylate


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Topical analgesia
Adult: Apply to affected area as needed up to 3-4 times daily.
Thận trọng
Do not apply on broken or inflammed skin. Avoid prolonged or extensive use. Avoid contact with eyes and mucous membranes.
Tác dụng không mong muốn
Rash, redness and irritation of skin.
Tác dụng
Description: Trolamine salicylate or triethanolamine salicylate, is a compounded mixture of trolamine and salicylic acid in propylene glycol. It is often used in topical rubefacient preparations in concentrations between 10-20%.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Trolamine salicylate từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in