Twinrix

Twinrix Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

vaccine, hepatitis a + hepatitis b

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Thai kỳ
Chỉ nên sử dụng Twinrix trong thai kỳ khi thực sự cần thiết và khi lợi ích vượt xa nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi.
Tác động của Twinrix lên sự tồn tại và phát triển trong thời kỳ phôi thai, chu sinh và sau sinh chưa được đánh giá trên thử nghiệm lâm sàng.
Tác động của Twinrix lên sự tồn tại và phát triển trong thời kỳ phôi thai, chu sinh và sau sinh đã được nghiên cứu trên chuột. Các nghiên cứu trên động vật không thấy tác động có hại trực tiếp hay gián tiếp đối với khả năng sinh sản, thai kỳ, sự phát triển của phôi/thai, quá trình sinh hoặc sự phát triển sau sinh.
Cho con bú
Không có dữ liệu đầy đủ trên người về việc sử dụng Twinrix trong thời kỳ cho con bú và nghiên cứu về khả năng sinh sản trên động vật. Do đó nên thận trọng khi sử dụng Twinrix ở những bà mẹ đang cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in