Uperio

Uperio

sacubitril + valsartan

Nhà sản xuất:

Novartis Pharma
Thông tin cơ bản
Thành phần
Uperio 50mg Mỗi viên: Sacubitril 24,3 mg, valsartan 25,7 mg. Uperio 100mg Mỗi viên: Sacubitril 48,6 mg, valsartan 51,4 mg. Uperio 200mg Mỗi viên: Sacubitril 97,2 mg, valsartan 102,8 mg.
Cách dùng
Đường uống, có thể cùng hoặc không cùng với thức ăn. Nuốt nguyên viên cùng với nước.
Phân loại ATC
C09DX04 - valsartan and sacubitril ; Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs), other combinations. Used in the treatment of cardiovascular disease.
Trình bày/Đóng gói
Dạng bào chế
Uperio 100mg Viên nén bao phim
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Dạng bào chế
Uperio 200mg Viên nén bao phim
Trình bày/Đóng gói
4 × 7's
Dạng bào chế
Uperio 50mg Viên nén bao phim
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in