Uperio

Uperio Mô tả

sacubitril + valsartan

Nhà sản xuất:

Novartis Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Thành phần tá dược
Cellulose vi tinh thể, cellulose được thay thế hydroxypropyl mức thấp, crospovidon, magnesi stearate (nguồn gốc thực vật), talc và silicon dioxid dạng keo.
Tá dược màng bao phim:
Hypromellose, titan dioxid (E 171), Macrogol 4000, talc, oxyd sắt đỏ (E 172)
Viên 50 và 200 mg: oxyd sắt đen (E 172). Viên 100mg: oxyd sắt vàng (E 172).
Dạng bào chế
Viên nén bao phim.
50 mg: viên bao phim màu tím nhạt hai mặt lồi với các cạnh vát, khắc chìm chữ “NVR” trên một mặt và “LZ” trên mặt còn lại.
100 mg: viên bao phim màu vàng nhạt hai mặt lồi với các cạnh vát, khắc chìm chữ “NVR” trên một mặt và “L1” trên mặt còn lại.
200 mg: viên bao phim màu hồng nhạt hai mặt lồi với các cạnh vát, khắc chìm chữ “NVR” trên một mặt và “L11” trên mặt còn lại.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in