Uperio

Uperio Quá liều

sacubitril + valsartan

Nhà sản xuất:

Novartis Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Có ít các dữ liệu về sử dụng quá liều Uperio trên người. Trên người tình nguyện khỏe mạnh, liều đơn Uperio 1200 mg và 900 mg đa liều (14 ngày) đã được nghiên cứu và cho thấy thuốc được dung nạp tốt.
Hạ huyết áp là triệu chứng quá liều thường gặp nhất do tác dụng hạ huyết áp của Uperio. Điều trị triệu chứng nên được thực hiện.
Không loại được Uperio bằng lọc máu do thuốc liên kết mạnh với protein huyết tương.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in