Vaccinium myrtillus extr


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Improve night vision
Adult: 60-120 mg daily.

Oral
Circulatory and visual disorders
Adult: 240-480 mg daily in 2-3 divided doses. Max dose: 480 mg daily.
Chống chỉ định
Pregnancy, lactation.
Thận trọng
Diabetes. Avoid long term and high dose consumption. Doses >480 mg daily may be dangerous.
Tác dụng không mong muốn
Liver dysfunction (due to tannin content).
Tương tác
Increased risk of bleeding with anticoagulant or antiplatelets. Disulfiram like reactions if taken with alcohol.
Tác dụng
Description: Vaccinium myrtillus (or bilberry) extract is claimed to be useful in treating visual and circulatory problems such as cataracts, diabetic retinopathy, glaucoma, macular degeneration, haemorrhoids and varicose veins. It is often used to improve night vision. However, clinical evidence is weak and limited.
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Vaccinium myrtillus extr từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Eyesun
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in