Vaminolact

Vaminolact Mô tả

Nhà sản xuất:

Fresenius Kabi
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Vaminolact là dung dịch đạm để truyền tĩnh mạch.
Vaminolact là dung dịch trong suốt, không màu hoặc có màu vàng nhạt, không có các chất điện giải, dùng để nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và trẻ em.
Tổng lượng acid amin 65,3 g/l trong đó 31,9 g là các acid amin thiết yếu (bao gồm cả cystein, histidin và tyrosin).
Hàm lượng ni-tơ 9,3 g/l.
Các chất điện giải: Không có.
Các chất chống oxy hóa: Không có.
Năng lượng cung cấp 1,0 MJ/l (240 kcal/l).
pH 5,2. Nồng độ thẩm thấu 510 mosm/kg nước.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in