Vaminolact

Vaminolact Dược lực học

Nhà sản xuất:

Fresenius Kabi
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Nhóm dược lý điều trị: dung dịch acid amin truyền tĩnh mạch.
Mã ATC: B05B A01.
Các acid amin có trong thành phần của dung dịch Vaminolact dựa trên công thức của sữa mẹ. Ngoài các yếu tố dinh dưỡng, các acid amin không có các tác dụng dược động học đặc biệt nếu được sử dụng đúng liều và truyền theo tốc độ hướng dẫn.
Để tối ưu hóa việc sử dụng các acid amin truyền qua tĩnh mạch vào cơ thể, nên cung cấp đầy đủ năng lượng như các carbohydrat (thường là đường glucose) và chất béo.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in