Vaminolact

Vaminolact Dược lý

Nhà sản xuất:

Fresenius Kabi
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lý
Thành phần acid amin của Vaminolact dựa trên công thức của sữa mẹ.
Vaminolact có 18 acid amin thiết yếu và không thiết yếu cần thiết cho việc tổng hợp protein của cơ thể. Hơn nữa, Vaminolact còn chứa cả taurin là một acid amin nhóm aminosulfonic thường có trong sữa mẹ.
Nồng độ taurin trong tế bào thường cao, đặc biệt ở võng mạc người trưởng thành, trong cơ và trong mô não đang phát triển. Đối với trẻ em, việc nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch kéo dài không có taurin gây ra tình trạng nồng độ taurin trong máu thấp và điện võng mạc đồ bị thay đổi nhưng sẽ trở lại bình thường sau khi bổ sung taurin.
Dùng Vaminolact cũng cho kết quả cân bằng nitơ dương tính ở trẻ đủ tháng và thiếu tháng. Vaminolact không chứa các chất điện giải và không có đường, do đó cho phép chủ động điều chỉnh theo từng cá thể.
Để đảm bảo sử dụng tối ưu các acid amin được truyền tĩnh mạch để tổng hợp protein, nhu cầu về năng lượng (như chất béo, đường) của từng bệnh nhân, các vitamin và chất khoáng phải được đáp ứng đầy đủ. Đường glucose được khuyến cáo sử dụng như một nguồn carbohydrat.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in