Varilrix

Varilrix Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

vaccine, varicella-zoster

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Liều lượng
Mỗi liều 0,5 mL vắc-xin đã hoàn nguyên chứa một liều gây miễn dịch.
Đối tượng khỏe mạnh
Trẻ từ 9 tháng đến và bao gồm cả 12 tuổi
Trẻ em từ 9 tháng đến và bao gồm cả 12 tuổi nên được tiêm 2 liều vắc-xin Varilrix để đảm bảo được hiệu quả bảo vệ tốt nhất với thủy đậu (xem phần Dược lực học).
Tốt nhất nên tiêm liều thứ hai sau liều thứ nhất ít nhất 6 tuần nhưng không tiêm trước 4 tuần trong bất cứ hoàn cảnh nào.
[Chú ý: Các khuyến cáo chính thức được áp dụng có thể thay đổi tùy theo khoảng cách giữa các liều tiêm và theo nhu cầu tiêm một liều hay hai liều vắc-xin chứa thủy đậu cho trẻ từ 9 tháng đến 12 tuổi].
Thanh thiếu niên và người lớn từ 13 tuổi trở lên
Từ 13 tuổi trở lên: tiêm 2 liều.
Tốt nhất nên tiêm liều thứ 2 sau liều thứ nhất ít nhất là 6 tuần nhưng không tiêm trước 4 tuần trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Đối với bệnh nhân có nguy cơ cao
Áp dụng lịch tiêm chủng tương tự như lịch tiêm chủng cho người khoẻ mạnh.
Có thể yêu cầu đánh giá định kỳ lượng kháng thể kháng thủy đậu sau khi tiêm phòng ở những bệnh nhân này để nhận biết những người cần tiêm liều nhắc lại.
Tính hoán đổi
· Có thể tiêm mỗi liều đơn Varilrix cho người đã được tiêm 1 liều vắc-xin thủy đậu khác trước đó.
· Có thể tiêm một vắc-xin có chứa thủy đậu khác cho người đã được tiêm 1 liều Varilrix trước đó.
Cách sử dụng
Varilrix được tiêm dưới da ở vùng cơ delta hoặc vùng má ngoài đùi.
Xin xem thông tin hướng dẫn cách hoàn nguyên thuốc trước khi sử dụng trong phần “Hướng dẫn sử dụng/Xử lý”.
Hướng dẫn sử dụng/xử lý
Do hơi thay đổi về pH, màu vắc-xin hoàn nguyên có thể thay đổi từ màu đào sáng đến màu hồng.
Nên kiểm tra vắc-xin bằng mắt thường trước khi sử dụng để xem có các phân tử lạ và/hoặc những thay đổi nào về hình thức hay không. Loại bỏ vắc-xin nếu xuất hiện bất kỳ phân tử lạ nào.
Hướng dẫn hoàn nguyên vắc-xin với dung môi trong bơm tiêm đóng sẵn
Varilrix được hoàn nguyên bằng cách cho toàn bộ lượng dung môi trong bơm tiêm đóng sẵn vào lọ chứa bột vắc-xin.
Để gắn kim tiêm vào bơm tiêm, xem hình vẽ bên dưới. Tuy nhiên, bơm tiêm được cung cấp với Varilrix có hơi khác so với bơm tiêm được mô tả trong Hình 1.
- xem Hình 1.

Image from Drug Label Content

Cho dung môi vào lọ bột. Sau đó lắc kỹ để bột vắc-xin tan hoàn toàn trong dung môi.
Nên dùng vắc-xin ngay lập tức sau khi hoàn nguyên.
Sử dụng một kim tiêm mới để tiêm vắc-xin.
Hút toàn bộ dung dịch trong lọ.
Sản phẩm hoặc vật liệu không sử dụng nên được hủy bỏ theo quy định của nước sở tại.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in