Varilrix

Varilrix Tương tác

vaccine, varicella-zoster

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Nếu cần thử phản ứng lao thì nên tiến hành trước hoặc cùng lúc với việc tiêm chủng. Có báo cáo cho thấy vắc-xin thủy đậu có thể gây ức chế tạm thời phản ứng nhạy cảm lao trên da. Sự ức chế này có thể kéo dài lên đến 6 tuần và không nên xét nghiệm phản ứng lao trong thời gian đó sau khi tiêm chủng để tránh kết quả âm tính giả.
Ở những người đã dùng globulin miễn dịch hay truyền máu, nên hoãn việc tiêm chủng ít nhất 3 tháng vì có khả năng thất bại khi tiêm vắc-xin do kháng thể kháng thủy đậu đạt được một cách thụ động.
Nên tránh dùng salicylate trong 6 tuần sau tiêm vắc-xin thủy đậu do đã có báo cáo về hội chứng Reye sau khi dùng salicylate trong thời gian nhiễm virus thủy đậu tự nhiên.
Người khoẻ mạnh
Varilrix có thể tiêm cùng lúc với bất kỳ vắc-xin nào khác. Các vắc-xin dạng tiêm khác nhau nên tiêm ở những vị trí khác nhau.
Các vắc-xin bất hoạt có thể được dùng vào bất kỳ thời gian nào khi dùng Varilrix.
Nếu không thể tiêm vắc-xin có chứa sởi cùng lúc với Varilrix, nên tiêm hai vắc-xin này cách nhau ít nhất một tháng do vắc-xin sởi có thể gây ức chế ngắn hạn đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào.
Bệnh nhân có nguy cơ cao
Không sử dụng Varilrix cùng lúc với vắc-xin sống giảm độc lực khác. Các vắc-xin bất hoạt có thể được dùng vào bất kỳ thời gian nào khi dùng Varilrix miễn là không có chống chỉ định đặc biệt nào. Tuy nhiên, các vắc-xin khác nhau nên tiêm ở những vị trí khác nhau.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in