Varilrix

Varilrix Bảo quản

vaccine, varicella-zoster

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Vắc xin hoàn nguyên đã được chứng minh là bảo quản được tới 90 phút ở nhiệt độ phòng (25oC) và tới 8 giờ khi để ở tủ lạnh (2oC-8oC).
Nên bảo quản vắc-xin đông khô trong tủ lạnh từ +2oC đến +8oC và tránh ánh sáng. Có thể bảo quản dung môi trong tủ lạnh hoặc nhiệt độ phòng. Vắc-xin đông khô không bị ảnh hưởng khi để đông đá.
Khi vắc-xin Varilrix được phân phối đi từ kho lạnh, cần vận chuyển trong dây chuyền lạnh đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng.
Nên tiêm vắc-xin ngay sau khi hoàn nguyên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in