Varilrix

Varilrix Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

vaccine, varicella-zoster

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Khả năng sinh sản
Không có sẵn dữ liệu.
Thai kỳ
Không được tiêm vắc-xin Varilrix cho phụ nữ mang thai. Nên tránh có thai sau khi tiêm vắc-xin 1 tháng. Cần khuyên các phụ nữ nếu có dự định mang thai nên trì hoãn thai kỳ.
Không có sẵn dữ liệu đầy đủ về việc sử dụng Varilrix trong thai kỳ và nghiên cứu độc tính sinh sản trên động vật chưa được tiến hành.
Cho con bú
Chưa có số liệu nghiên cứu liên quan đến việc sử dụng vắc-xin ở phụ nữ đang cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in