Vaxigrip

Vaxigrip

Thông tin cơ bản
Thành phần
Virus cúm bất hoạt của 3 chủng được khuyến cáo hàng năm của Tổ chức Y tế thế giới & quyết định của Liên minh châu Âu.
Phân loại MIMS
Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Phân loại ATC
J07BB02 - influenza, inactivated, split virus or surface antigen ; Belongs to the class of influenza viral vaccines.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in