Venlafaxine STELLA

Venlafaxine STELLA Mô tả

venlafaxine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Tá dược:
Venlafaxine STELLA 37.5 mg: Lactose monohydrat, microcrystallin cellulose (comprecel M102), tinh bột natri glycolat, povidon K30, magnesi stearat.
Venlafaxine STELLA 75 mg: Microcrystallin cellulose, hypromellose, ethylcellulose, colloidal silica khan, magnesi stearat, macrogol 400.
Dạng bào chế:
Venlafaxine STELLA 37.5 mg: Viên nang cứng. Viên nang cứng số 2, đầu và thân nang màu hồng đậm, đầu nang in logo "
Image from Drug Label Content
" màu trắng, chứa bột thuốc màu trắng hay trắng ngà.
Venlafaxine STELLA 75 mg: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài. Viên nén bao phim màu trắng, hình thuôn dài, hai mặt khum, trơn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in