Ventolin Nebules

Ventolin Nebules Tác dụng không mong muốn

salbutamol

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Các biến cố bất lợi liệt kê dưới đây được phân loại theo hệ cơ quan và tần suất. Tần suất được xác định như sau: rất phổ biến (≥1/10), phổ biến (≥1/100 đến <1/10), không phổ biến (≥1/1000 đến <1/100), hiếm (≥1/10.000 đến <1/1000) và rất hiếm (<1/10.000) bao gồm những báo cáo riêng lẻ. Nhìn chung các biến cố rất phổ biến và phổ biến được xác định từ dữ liệu trong các thử nghiệm lâm sàng. Các biến cố hiếm và rất hiếm thường được xác định từ các dữ liệu tự phát.
+ Rối loạn hệ miễn dịch: Rất hiếm: Các phản ứng quá mẫn bao gồm phù mạch, mày đay, co thắt phế quản, hạ huyết áp và trụy mạch.
+ Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng: Hiếm: Hạ kali huyết. Hạ kali huyết nghiêm trọng có thể là hậu quả của việc điều trị bằng chất đồng vận beta2. Rất hiếm: Nhiễm toan lactic. Nhiễm toan lactic đã được báo cáo rất hiếm ở những bệnh nhân được điều trị bằng salbutamol dùng theo đường tĩnh mạch hoặc khí dung để điều trị cơn kích phát hen cấp tính.
+ Rối loạn hệ thần kinh: Phổ biến: Run, đau đầu. Rất hiếm: Tăng hoạt động.
+ Rối loạn tim: Phổ biến: Nhịp tim nhanh. Không phổ biến: Đánh trống ngực. Rất hiếm: Loạn nhịp tim bao gồm rung nhĩ, nhịp nhanh trên thất và ngoại tâm thu.
+ Rối loạn mạch: Hiếm gặp: Giãn mạch máu ngoại biên.
+ Rối loạn hô hấp, ngực và trung thất: Rất hiếm: Co thắt phế quản nghịch lý.
+ Rối loạn tiêu hóa: Không phổ biến: Kích ứng họng và miệng.
+ Rối loạn cơ xương và mô liên kết: Không phổ biến: Chuột rút.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in