Verimed

Verimed Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

mebeverine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Người lớn, người già và trẻ em trên 10 tuổi: 1 viên x 3 lần mỗi ngày, nên uống thuốc 20 phút trước bữa ăn. Liều lượng có thể được giảm dần sau khi đạt được đáp ứng mong muốn (thường sau vài tuần điều trị).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in