Verimed

Verimed Tương tác

mebeverine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Mebeverine không gây ra phản ứng dương tính giả trong các xét nghiệm chẩn đoán nước tiểu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in