Verimed

Verimed Chỉ định/Công dụng

mebeverine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
'Verimed' được dùng trong điều trị hội chứng ruột kích thích và hỗ trợ điều trị trong các bệnh lý đường ruột có co thắt cơ trơn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in