Verimed

Verimed Dược lực học

mebeverine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Mebeverine là một thuốc chống co thắt cơ, có tác dụng chọn lọc trên các cơ trơn đường tiêu hoá tương đương hoặc 3-5 lần mạnh hơn papaverine.
Mebeverine là một dẫn xuất của methoxybenzamine, có thể làm thay đổi tính co rút và tính năng vận động của ruột non ở các bệnh nhân được chẩn đoán bị hội chứng ruột kích thích. Mebeverine cũng có thể cho thấy hoạt tính tiền động học và chống co thắt ở ruột non.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in