Verimed

Verimed Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

mebeverine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Các nghiên cứu trên súc vật không cho thấy bất kỳ tác động gây quái thai nào. Tuy nhiên, chưa có các nghiên cứu đầy đủ và có đối chứng tốt trên người, do đó cần thận trọng khi dùng Verimed cho phụ nữ mang thai.
Mebeverine không bài tiết vào sữa mẹ ở liều điều trị.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in