Verospiron

Verospiron Chống chỉ định

spironolactone

Nhà sản xuất:

Gedeon Richter
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
- Quá mẫn (dị ứng) với spironolacton hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc;
- Vô niệu;
- Suy thận cấp;
- Suy thận nặng, chức năng lọc cầu thận <10ml/phút;
- Nếu kết quả của một vài xét nghiệm nhất định không nằm trong giới hạn bình thường (mức kali cao, mức natri thấp);
- Đang có thai hoặc nuôi con bằng sữa mẹ.
Viên 50mg:
· suy tim nặng;
· suy thượng thận (bệnh Addison).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in